Medeni Usul Hukuku

Medeni Usul Hukuku Test 1

Medeni Usul Hukuku alanında bilgi seviyenizi ölçmek için hazırlanmış online test...

Medeni Usul Hukuku Test 1

Usul hukuku soruları 1

1 / 10

Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkânsız olduğu hâllerde, alacaklı, hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktar ya da değeri belirtmek suretiyle ..... alacak davası açabilir.

 

Yukarıda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

2 / 10

Bu dava yoluyla, mahkemeden, bir hakkın veya hukuki ilişkinin varlığının ya da yokluğunun yahut bir belgenin sahte olup olmadığının belirlenmesi talep edilir.

 

Yukarıda bahsedilen dava türü 6100 sayılı HMK kapsamında hangi dava türüdür?

3 / 10

6100 sayılı kanuna göre Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren ...... uzatılmış sayılır.

 

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

4 / 10

6100 sayılı HMK 'ya göre istinaf yoluna başvuru süresi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

5 / 10

Usulüne uygun şekilde davet edilmiş olan taraflar, duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde dosyanın akıbeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

6 / 10

Kural olarak davaya cevap dilekçesini verme süresi, dava dilekçesinin davalıya tebliğinden kaç haftadır?

7 / 10

Davanın geri alınması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

8 / 10

6100 sayılı HMK'ya göre bilirkişi raporuna itiraz süresi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

9 / 10

Aşağıdakilerden hangisi kesin delildir?

10 / 10

6100 Sayılı HMK uyarınca, eski hale getirme süresi engelin kalkmasından itibaren ne kadar sürede yapılmalıdır?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 73%

0%

Türk Medeni Usul Hukuku, Türkiye’de medeni hukuk alanında uygulanan normları düzenleyen bir hukuk dalıdır. Medeni usul hukuku, genellikle mahkeme süreçlerini düzenleyen ve medeni davaların nasıl yürütüleceğini belirleyen bir hukuk dalıdır. İşte Türk Medeni Usul Hukuku ile ilgili temel bilgiler:

1. Medeni Usul Hukuku Nedir?

Medeni usul hukuku, bir hukuk davasının başından sonuna kadar olan süreçleri düzenler. Bu davalar, genellikle aile hukuku, miras hukuku, mal rejimleri, vesayet, evlat edinme gibi konuları içerir. Bu hukuk dalı, mahkemelerdeki davaların nasıl açılacağını, hangi belgelerin sunulacağını, tanıkların nasıl dinleneceğini ve mahkeme kararlarına nasıl itiraz edileceğini belirler.

2. Hukuki İşlemler ve Belgeler

Medeni usul hukuku, hukuki işlemlerin nasıl gerçekleştirileceğini düzenler. Evlenme, boşanma, mal paylaşımı gibi işlemler için gerekli belgeleri ve süreçleri belirler. Örneğin, boşanma davası açmak için gerekli belgeler arasında boşanma dilekçesi, evlilik birliğinin neden ve şeklini açıklayan belgeler bulunabilir.

3. Mahkeme Süreçleri

Medeni davalar genellikle mahkemelerde çözülür. Medeni usul hukuku, davaların nasıl açılacağını, mahkeme önü süreçleri, delil toplama, tanıkların dinlenmesi gibi konuları düzenler. Ayrıca, mahkeme kararlarına karşı itiraz mekanizmalarını da kapsar.

4. İhtiyati Haciz ve Tedbir Kararları

Medeni davalar sırasında, mahkeme tarafından alınan ihtiyati haciz veya tedbir kararları da medeni usul hukuku kapsamındadır. Bu tür kararlar, davaya konu mal veya hakların korunması için geçici olarak alınan önlemleri ifade eder.

5. Arabuluculuk ve Alternatif Çözüm Yolları

Son yıllarda, Türk hukuk sistemi alternatif çözüm yollarına da önem vermektedir. Medeni davaların çözümünde arabuluculuk gibi yöntemler medeni usul hukuku içinde yer almaktadır. Taraflar arasında anlaşmazlıkların daha hızlı ve uzlaştırıcı bir şekilde çözülmesine yönelik düzenlemeleri içerir.

Sonuç olarak, Türk Medeni Usul Hukuku, medeni davaların yönetimini ve çözümünü düzenleyen bir hukuk dalıdır. Mahkeme süreçlerini, belgeleri, ihtiyati haciz ve tedbir kararlarını içerirken, aynı zamanda alternatif çözüm yollarına da yer vermektedir. Bu alan, vatandaşların medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili hukuki konularda rehberlik sağlamaktadır.

Bu içeriğe bir tepki nedir?

Cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar

İçerik Yok