Medeni Hukuk

Medeni Hukuk Testi – 2 (Tüzel Kişiler)

Medeni hukuk testleri, çözümlü sorular.

Tüzel Kişiler Bilginizi Test Edin!

Medeni hukuk, kişiler ve mallar arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. Kişiler ikiye ayrılır: gerçek kişiler ve tüzel kişiler. Gerçek kişiler, insanoğlunun bizzat kendisidir. Tüzel kişiler ise kanunla veya kanuna uygun şekilde kurulan ve belirli bir amaca hizmet eden varlıklardır.

Bu blog yazısında, medeni hukuk alanında tüzel kişilerle ilgili oluşturduğumuz bir testi sizlerle paylaşacağız. Bu testte, tüzel kişilerin tanımından, türlerine ve sona ermelerine kadar pek çok konuda bilgilerinizi sınayabilirsiniz.

Teste başlamadan önce:

  • Tüzel kişilerin tanımını ve türlerini gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.
  • Tüzel kişilerin kuruluş ve sona erme işlemleri hakkında bilgi edinmenizi de faydalı olacaktır.

Teste başlamak için:

Aşağıdaki linke tıklayarak teste ulaşabilirsiniz. Testte 10 adet çoktan seçmeli soru bulunmaktadır. Her sorunun 5 farklı şıkkı vardır. Doğru cevabı seçtiğiniz her soru için 1 puan alırsınız. Testin sonunda aldığınız puana göre bilginizi değerlendirebilirsiniz.

Medeni Hukuk Test 2 (Tüzel Kişiler)

Türk Medeni Kanunu kapsamında; Tüzel Kişiler konusunda çoktan seçmeli test soruları.

1 / 15

Hukuka veya ahlaka aykırı amaç güttüğü için tüzel kişilik sona erdiğinde malvarlığı kime geçer?

2 / 15

Tüzel kişinin malvarlığının hangi durumlarda başka bir kuruma geçebileceği kanunda veya kuruluş belgesinde belirtilebilir mi?

3 / 15

Tüzel kişinin malvarlığı, tüzel kişilik sona erdiğinde kime geçer?

4 / 15

Tüzel kişi Organlarının kusurlarından dolayı sorumluluk:

5 / 15

Tüzel Kişi Organlarının gerçekleştirdiği hukuki işlemler ve diğer fiiller:

6 / 15

Tüzel kişinin iradesi nasıl açıklanır?

7 / 15

Aşağıdakilerden hangisi tüzel kişiler için geçerli bir özellik değildir?

8 / 15

Tüzel kişilerin ehil olduğu hak ve borçlar nelerdir?

9 / 15

Tüzel kişiler aşağıdakilerden hangisine sahip olamazlar?

10 / 15

Amacı hukuka aykırı olan bir kişi topluluğu:

11 / 15

Tüzel kişilik kazanabilmesi için bir kişi veya mal topluluğunun sahip olması gereken özelliklerden hangisi değildir?

12 / 15

Aşağıdakilerden hangisi tüzel kişilik kazanabilir?

13 / 15

Aşağıdakilerden hangisi, TMK Madde 47 uyarınca tüzel kişilik kazanamaz?

14 / 15

Tüzel kişilik kazanma sürecinde aşağıdakilerden hangisi geçerli değildir?

15 / 15

Türk Medeni Kanunu Madde 47’ye göre tüzel kişilik kazanabilen örgütlenmiş kişi topluluklarının hangi özelliği olmalıdır?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 64%

0%

Bu içeriğe bir tepki nedir?

Cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar