Medeni Hukuk

Medeni Hukuk Test 3 Dernekler

Dernekler hukuku konusunda çözümlü test!

Medeni Hukuk Test 3 (Dernekler)

TMK kapsamında dernekler ile ilgili çoktan seçmeli sorular ve çözümleri

1 / 42

Hangi kararlar genel kurulda toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir?

2 / 42

Dernek Genel kurulu kararları hangi çoğunlukla alınır?

3 / 42

Genel kurul, diğer organları hangi durumlarda görevden alabilir?

4 / 42

Genel kurulun hangi konuda son kararı verme yetkisi vardır?

5 / 42

Genel kurul toplantısı kaç kez geri bırakılabilir?

6 / 42

Dernek Genel Kurul toplantıları nerede yapılır?

7 / 42

Derneklerin ek organlarının görev, yetki ve sorumluluklarıyla ilgili hangi kural geçerlidir?

8 / 42

Derneklerin hangi organları zorunlu olarak kurulmalıdır?

9 / 42

Derneklerin kurduğu ek organlara zorunlu organların hangi özellikleri devredilemez?

10 / 42

Derneklerin zorunlu organları dışında hangi organlar oluşturulabilir?

11 / 42

Bir derneğin zorunlu organları nelerdir?

12 / 42

Tüzükte ödenti ile ilgili bir düzenleme olmadığı durumda, üyelerin ödenti borcu nasıl belirlenir?

13 / 42

Onursal üyelerin ödenti verme borcu nedir?

14 / 42

Dernekten ayrılan bir üye, ödenti verme borcunu hangi koşullarda karşılamak zorundadır?

15 / 42

Tüzükte ödenti düzenlenmemişse, üyeler hangi durumda zorunlu ödentilere katılırlar?

16 / 42

Üyelerin ödenti verme borcu nasıl düzenlenir?

17 / 42

Üyelerin çıkarılmasıyla ilgili tüzük hükümleri olmayan durumlarda, çıkarılma kararına karşı hangi iddia ile itiraz edilebilir?

18 / 42

Tüzükte belirtilen çıkarılma sebeplerine dayanarak yapılan bir çıkarma kararına karşı üye hangi gerekçeyle itiraz edemez?

19 / 42

Tüzükte çıkarma sebepleri belirtilmemişse, üyenin çıkarılması kararına karşı hangi gerekçeyle itiraz edilebilir?

20 / 42

Üyelerin çıkarılması konusunu düzenleyen belgelerde çıkarma sebepleri bulunmuyorsa, bir üye ancak hangi durumda çıkarılabilir?

21 / 42

Tüzükte üyelerin çıkarılma sebepleri belirtiliyorsa, üyeler hangi durumda çıkarılma kararına itiraz edemez?

22 / 42

Tüzükte çıkarma düzenlenmemişse, üye hangi şartlarda çıkarılabilir?

23 / 42

Tüzükte çıkarma sebepleri gösterilmişse, çıkarma kararına itiraz edilebilir mi?

24 / 42

Dernek tüzüğünde üyelerin çıkarılma sebepleri gösterilebilir mi?

25 / 42

Derneklere üyelik başvurusu ne kadar sürede sonuçlanır?

26 / 42

Derneklere üyelik başvurusu nasıl yapılır?

27 / 42

Derneklere kimler üye olabilir?

28 / 42

Derneklerin kuruluş bildirimi ve belgelerinde kanuna aykırılık veya noksanlık bulunmazsa ne olur?

29 / 42

Kuruluş bildiriminde, tüzükte veya kurucuların hukukî durumlarında kanuna aykırılık veya noksanlık tespit edilirse ne olur?

30 / 42

Dernekler için en büyük mülkî amir tarafından yapılan incelemede neye bakılır?

31 / 42

Kuruluş bildiriminde, tüzükte ve belgelerde tespit edilen kanuna aykırılık veya eksiklikler hangi makam tarafından derneğe yazılı olarak bildirilir?

32 / 42

Kuruluş bildirimi, tüzük ve belgelerdeki aykırılıkların belirli sürede giderilmemesi durumunda, hangi makam derneğin feshi için dava açabilir?

33 / 42

Kuruluş bildirimi, tüzük ve diğer belgelerde kanuna aykırılık veya eksiklik tespit edilirse, hangi süre içinde bu eksikliklerin giderilmesi istenir?

34 / 42

Derneklerin kuruluş bildirimi ve belgeleri hangi makam tarafından ne kadar sürede incelenir?

35 / 42

Derneklerin tüzüğünde hangi bilgiler yer almalıdır?

36 / 42

Derneklerin kuruluş bildiriminde hangi bilgiler yer almalıdır?

37 / 42

Derneklerin tüzel kişilik kazanması için hangi adımları atması gerekir?

38 / 42

Derneklerin kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

39 / 42

Derneklerin tüzel kişiliği var mıdır?

40 / 42

Dernekler hangi durumlarda sona erer?

41 / 42

Derneklerin amaçları hangi alanlarda olabilir?

42 / 42

Dernekler kaç kişiden oluşur?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 51%

0%

Dernekler Sınavına Hazır Mısınız? Bilginizi Test Edin!

Dernekler hakkında hazırladığımız çoktan seçmeli test sınavıyla bilgilerinizi sınayın ve eksiklerinizi tamamlayın!

Sınavımızda:

  • Derneklerin kuruluş aşamaları
  • Dernek organları ve görevleri
  • Üyelik işlemleri
  • Derneklerin gelir ve giderleri
  • Derneklerin denetlenmesi ve feshi
  • Derneklerle ilgili güncel mevzuat

gibi konularda bilginizi sınayabilirsiniz.

Sınavımızın Özellikleri:

  • Ücretsiz: Sınavımıza ücretsiz olarak katılabilir ve bilgilerinizi test edebilirsiniz.
  • Kolay Kullanım: Sınavımız mobil uyumlu ve kullanımı kolay bir arayüze sahiptir.
  • Zaman Sınırı: Sınavımızda zaman sınırı yoktur, istediğiniz kadar süre ayırabilirsiniz.
  • Sonuç Değerlendirmesi: Sınavınızı tamamladıktan sonra, doğru ve yanlış cevaplarınızı görebilir ve detaylı bir değerlendirme alabilirsiniz.

Bu içeriğe bir tepki nedir?

Cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar