İdare Hukuku

İdare Hukuku Test 1

Online İdare hukuku testi çözebilirsiniz. Sınavlara hazırlık için, ösym tarzı sorular...

İdare Hukuku Test - 1

İdare Hukuku Testi

1 / 8

Mahalli idarelere gelir kaynakları sağlanmasının temel amacı nedir?

2 / 8

Mahalli idarelerin birlik kurmaları için gereken izin kimden alınır?

3 / 8

İçişleri Bakanı, mahalli idare organları veya üyeleri hakkında geçici bir tedbir olarak uzaklaştırma yetkisini ne sebeple kullanabilir?

4 / 8

Mahalli idare organlarının organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin itirazların çözümü ve kaybetmeleri nasıl sağlanır?

5 / 8

Mahalli idarelerin seçim süreci kaç yılda bir yapılır?

6 / 8

Mahalli idarelerin görev ve yetkileri hangi ilkeye uygun olarak düzenlenir?

7 / 8

Kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla birden çok ili içine alan merkezi idare teşkilatı hangi yetkiyle düzenlenir?

8 / 8

Türkiye'de illerin idaresinde esas alınan prensip nedir?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 73%

0%

İdare Hukuku, devletin yönetim ve hizmet faaliyetlerini düzenleyen, vatandaşların hak ve sorumluluklarını belirleyen önemli bir hukuk dalıdır. Bu test, idare hukuku konusundaki bilgi düzeyinizi ölçmenize ve bu alandaki güçlü yönlerinizi keşfetmenize yardımcı olacak.

Testimizde, Türk İdare Hukuku’nun temel kavramları, idari işlemler, idari yargı, mahalli idareler ve daha birçok konuyla ilgili sorular bulacaksınız. Sorular, ÖSYM tarzında çoktan seçmeli ve 5 şıklıdır. Her sorunun altında doğru cevabı öğrenme imkanına sahip olacak, böylece eksik olduğunuz konularda bilgi sahibi olabileceksiniz.

Hazırsanız, idare hukuku bilgi seviyenizi test etmeye başlayalım! Keyifli bir deneyim ve başarılar dileriz.

Bu içeriğe bir tepki nedir?

Cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar