Blog

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı 2024

Hukuk Mesleklerine Giriş sınavı hakkında tüm detaylar.

Hukuk kariyerine adım atmak isteyen bireyler için önemli bir kilometre taşı olan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, 24 Ekim 2019 tarihinden sonra hukuk fakültesine başlayanları kapsayacak. Ancak, yurtdışında hukuk eğitimi alan ve yurt içinde denklik belgesi alan adaylar da bu sınava katılma hakkına sahip olacaklar.

Öte yandan, 24 Ekim 2019 tarihinden sonra hukuk fakültelerine başvurup 31 Mart 2024 tarihine kadar mezun olanlar için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı zorunluluğu bulunmamaktadır.

Farklı bir perspektife geçtiğimizde, İdari Hakim olmayı hedefleyen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) ve Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) mezunları, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavına girmeyecekler. Bu mezunlar, amacına uygun olarak İdari Yargı Ön Sınavına katılacaklar.

İlginç bir ayrıntı olarak, idari hakim olmayı düşünen hukuk fakültesi mezunları, İdari Yargı Ön Sınavı’na girmeyecekler. Onlar için yeterli olan, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavına katılarak en az 70 puan almak ve sınavı başarıyla tamamlamaktır.

Bu bağlamda, hukuk mesleklerini hedefleyen ve Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavına katılacak öğrencilerin en temel şartı, hukuk fakültesi mezunu olmalarıdır. Bu sınavlar, gelecekteki hukuki kariyerlerine sağlam bir adım atmalarını hedefleyen adaylara kapılarını açmaktadır. Kendi hedeflerinizi belirleyerek, uygun sınavı seçmek ve başarılı bir şekilde tamamlamak, hukuk alanında başarıya giden yolda önemli bir adımdır.

HMGS Kimleri Kapsamaktadır?

Avukatlık stajını başlatmak isteyenler, noterlik stajını başlatmak isteyenler, hakimlik ve savcılık meslekleriyle kariyerine devam etmek isteyenler için bir ön şart olarak getirilmiştir.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında Hangi Alanlardan Sorumlu olunacak?

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVINDA SORU GELECEK ALANLAR

a) Anayasa Hukuku,

b) Anayasa Yargısı,

c) İdare Hukuku,

d) İdari Yargılama Usulü,

e) Medeni Hukuk,

f) Borçlar Hukuku,

g) Ticaret Hukuku,

h) Hukuk Yargılama Usulü,

ı) İcra ve İflas Hukuku,

i) Ceza Hukuku,

j) Ceza Yargılama Usulü,

k) İş Hukuku,

l) Vergi Hukuku,

m) Vergi Usul Hukuku,

n) Avukatlık Hukuku,

o) Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi,

ö) Türk Hukuk Tarihi,

İDARİ YARGI ÖN SINAVINDA SORU GELECEK ALANLAR

a) Anayasa Hukuku,

b) Anayasa Yargısı,

c) İdare Hukuku,

d) Türk İdari Teşkilatı,

e) İdari Yargılama Usulü,

f) Medeni Hukuk,

g) Borçlar Hukuku (Genel hükümler),

h) Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku,

ı) Hukuk Yargılama Usulü,

i) Ceza Hukuku (Genel hükümler),

j) Ceza Yargılama Usulü,

k) Vergi Hukuku,

l) Vergi Usul Hukuku,

m) Maliye ve Ekonomi,

n) İmar ve Çevre Hukuku,

o) Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi,

SINAVLAR NE SIKLIKLA YAPILACAK?

Hukuk kariyerine yönelen adaylar için belirleyici bir aşama olan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülen protokol çerçevesinde gerçekleştirilir. Bu önemli sınavlar, Adalet Bakanlığı ile yapılan protokole dayanmaktadır ve belirlenen takvime göre düzenlenir.

Yılda bir kez gerçekleştirilecek olan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve iki yılda bir düzenlenen İdari Yargı Ön Sınavı olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenir. Sınavlar, ÖSYM tarafından planlanır ve uygulanır.

Sınavlar, test formatında yapılmaktadır. Katılımcılara çoktan seçmeli en az yüz soru yöneltilir ve adaylar, yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması durumunda başarılı kabul edilir. Bu şekilde, adaylar genel bilgi seviyelerini ölçerek hukuk alanındaki yeteneklerini sergilerler.

Sınavların nasıl yapılacağı ve sınavlara dair diğer detaylar ise Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Noterler Birliği gibi kurumların görüşleri alınarak Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. Bu yönetmelik, sınav süreçlerini netleştirir, adil bir değerlendirme yapılmasını sağlar ve adaylara net bir çerçeve sunar.

Kısacası, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavları, katılımcılara adil bir değerlendirme olanağı tanır ve hukuk alanındaki kariyerlerine sağlam bir başlangıç yapma fırsatı sunar. Her aday, belirlenen kriterlere göre sınavlara hazırlanarak, başarıya giden yolda önemli bir adım atabilir. Bu süreç, hukuk alanındaki geleceğini planlayan bireyler için vazgeçilmez bir basamaktır.

Bu içeriğe bir tepki nedir?

Cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar