Anayasa Hukuku

Anayasa Hukuku Test 3

Anayasa Hukuku hakkında örnek sorular, çalışma stratejileri, online test

Anayasa Test 3

Anayasa Hukuku Test 3 (YASAMA)

1 / 20

1982 Anayasasına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi kaç milletvekilinden oluşur?

2 / 20

Milletvekili seçilme yeterliliği ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

3 / 20

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri kaç yılda bir yapılmaktadır?

4 / 20

Seçimlerin geriye bırakılması aşağıdakilerden hangisi sebebiyle yapılabilir?

5 / 20

I. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boşalma olması halinde, ara seçime gidilir.

II. Ara seçim, her seçim döneminde bir defa yapılır.

III. Genel seçimden yirmi ay geçmedikçe ara seçime gidilemez.

IV. Boşalan üyeliklerin sayısı, üye tamsayısının yüzde beşini bulduğu hallerde, ara seçimlerinin üç ay içinde yapılmasına karar verilir.

 

Ara seçimle ilgili yukarıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

6 / 20

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul etme aşağıdakilerden hangisinin görevidir?

7 / 20

Yüksek Seçim Kurulu kaç üyeden oluşur?

8 / 20

Yüksek Seçim Kurulu 1982 Anayasasında hangi bölümde düzenlenmiştir?

9 / 20

Milletvekilliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

10 / 20

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi üzerine Meclisce başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamamalarına ne ad verilir?

11 / 20

Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

12 / 20

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkında, seçiminden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

13 / 20

Yasama dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

14 / 20

Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam kaç birleşim günü katılmayan milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine karar verilebilir?

15 / 20

Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına Meclis Genel Kurulu kararının alındığı tarihten başlayarak kaç gün içerisinde ilgili milletvekili veya bir diğer milletvekili, kararın, Anayasaya, kanuna veya İçtüzüğe aykırılığı iddiasıyla iptali için Anayasa Mahkemesine başvurabilir?

16 / 20

Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin genel olarak görev ve yetkilerinden değildir?

17 / 20

Kanun teklif etmeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

18 / 20

Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunları kaç gün içinde yayımlar?

19 / 20

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanınca geri gönderilen kanunu hangi çoğunlukla aynen kabul ederse, kanun Cumhurbaşkanınca yayımlanmak zorundadır?

20 / 20

Milletlerarası andlaşmalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 68%

0%

Anayasa Hukuku, hukuki sistemimizin temel taşlarından biridir ve hukuk öğrencileri için kritik bir alandır. Bu alanda başarı, sadece bilgi düzeyinizle değil, aynı zamanda etkili çalışma stratejileriyle de mümkündür. İşte Anayasa Hukuku ile ilgili çalışmalarınızı daha etkili hale getirmenin anahtarları:

1. Temel Kavramları Anlama:

Anayasa Hukuku’nun temelinde yer alan kavramları anlamak, bu alandaki başarının ilk adımıdır. Temel hak ve özgürlükler, devlet organları, anayasal düzenlemeler gibi konuları kapsamlı bir şekilde öğrenmek, daha karmaşık meselelere geçiş yapmanızı kolaylaştırır.

2. Güncel Mevzuatı Takip Edin:

Hukuk, sürekli olarak değişen bir alan olduğundan, Anayasa Hukuku çalışmalarınızı güncel tutmak önemlidir. Mevcut anayasa değişiklikleri, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi kararları gibi güncel mevzuatı takip etmek, sınavlarda ve pratiğinizde avantaj sağlar.

3. Kaynak Seçimi ve Çalışma Planı:

Doğru kaynakları seçmek ve etkili bir çalışma planı oluşturmak, başarıya giden yolda kritik bir faktördür. Anayasa Hukuku’nun temel kitapları, öğrenci notları, makaleler ve çıkmış sorular gibi kaynakları kullanarak dengeli bir çalışma planı oluşturun.

4. Hukukun Genel İlkelerini Kavrayın:

Hukukun genel prensiplerini kavramak, Anayasa Hukuku’nu daha derinlemesine anlamanıza yardımcı olur. Hukukun üstünlüğü, hukuki güvence, adil yargılanma gibi temel prensipleri öğrenmek, sınav sorularını daha etkili bir şekilde çözmenize olanak tanır.

5. Pratik Çalışmalar ve Çıkmış Sorular:

Teorik bilgiyi pratiğe dökmek, Anayasa Hukuku’nda başarı için önemlidir. Çıkmış soruları çözmek, sınav formatını anlamak ve soruları doğru çözebilmek için pratik yapma fırsatı sağlar.

6. Grup Çalışmaları ve Tartışmalar:

Anayasa Hukuku’nu daha iyi anlamak için grup çalışmaları ve tartışmalar oldukça faydalıdır. Bu, farklı bakış açılarından öğrenmeyi ve karmaşık konuları daha iyi kavramayı sağlar.

7. Zaman Yönetimi:

Sınav sürecinde zamanı etkili bir şekilde kullanmak, başarıya giden yolda kritik bir unsurdur. Belirli bir konu üzerinde çok fazla zaman harcamaktan kaçının ve çalışma sürenizi dengeli bir şekilde dağıtın.

Sonuç:

Anayasa Hukuku çalışmalarınızı etkili bir şekilde yönetmek, hem sınav başarılarınızı artırır hem de hukuki kariyerinizde güçlü bir temel oluşturur. Bilgi, strateji ve disiplinli çalışma, Anayasa Hukuku’nda başarıya ulaşmanın anahtarlarıdır. Başarılar dileriz!

Bu içeriğe bir tepki nedir?

Cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar